Entegre Yönetim Sistemi Politikası

» Entegre Yönetim Sistemi Politikası

Entegre Yönetim Sistemi Politikası

 • Müşterilerimizin talep ettiği elektrik sistemlerinde, tasarım ve projelendirme, uygulama ve taahhüt, test ve devreye alma, bakım ve işletme, danışmanlık hizmetleri konusundaki taahhütleri zamanında ve sözleşme hükümlerine uygun olarak teslim etmek;
 • Müşterilerin yarattığı katma değeri arttırmak amacı ile, topluma hizmet anlayışını benimsemiş, ekip ruhunu taşıyan çalışanlarıyla, ulusal ve uluslararası standartlara uygun, güvenli, teknik olarak doğru, yüksek kalitede ve mevcut yapıya ve mimari dokuya en uygun-ekonomik çözümleri üretmek
 • Çalışanların, her türlü çalışma riskini en aza indirerek çalışma koşullarını sürekli iyileştirici önlemleri almak;
 • Tedarikçilerimize ve taşeronlarımıza karşı talep ve beklentilerimizi tam olarak anlatarak siparişlerimizin müşteri ana sözleşmesi hükümlerine uygun olarak zamanında ve istenilen özellikte teslim alınmasını sağlamak;
 • Faaliyetlerimizde toplum tarafından saygın bir kuruluş olarak tanınmayı en güçlü teminat mektubu kabul etmek;
 • Başta İş, Ticaret ve Borçlar Hukuku ile İş Sağlığı, Sosyal Güvenlik ve Çevre Mevzuatı konuları olmak üzere her türlü yasal sorumluluğumuzu gerek devlete gerekse üçüncü kişilere karşı yerine getirmek;
 • Tüm faaliyetlerimizde her alanda ön plana çıkan yasal mevzuat içinde tanımlanmamış iş sağlığı ve güvenliği kapsamındaki riskleri güvence altına almak; çevreye olan olumsuz etkilerimizi ortadan kaldırabilmek için gereken her türlü önlemi almak;
 • İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili konularda sürekli iyileştirmeyi ilk hedef kabul etmek;
 • Yalnızca yasal mevzuatla Kuruluşumuzu sınırlandırmayıp aynı zamanda her türlü eylem ve taahhütlerde de yüklendiğimiz sorumluluğun koşullarını yerine getirmek;
 • Gerek sürekli gerekse geçici olarak kuruluş bünyesinde çalışan personelin tamamını kalite, çevre ile iş sağlığı ve güvenliği konularında bilinçlendirmek;
 • Tüm faaliyetlerimizde atıkları en az düzeye indirerek doğru şekilde bertarafını sağlamak ve bu yolla doğal kaynakları koruyup enerji tasarrufu sağlamak;
 • Yürüttüğümüz faaliyetlerde kuruluşumuzun kapasitesine bağlı olarak çevreye saygılı bir çalışma ortamı sağlamak ve tüm yatırımlarımızda çevresel etkileri dikkate almak;
 • Yalnızca kuruluş içi ile sınırlı kalmayarak faaliyetlerimizde Çevre ile İş Sağlığı ve Güvenliği konularında belgeli kuruluşlarla çalışmaya özen göstererek çevre ile iş sağlığı ve güvenliği bilincinin yaygınlaşmasına katkı sağlamak;
 • Tüm çalışanların katılımı ile gerekli motivasyonu sağlayarak Kuruluşumuzun oluşturduğu Entegre Yönetim Sisteminin de katkısı ile ortaklarının maddî ve manevî refahını artırmanın ve eşitler arasında birinci olmanın NET Mühendislik’in devamlılığının vazgeçilmez bir unsuru olarak görmek;
 • İnsana saygıyı, çevreye duyarlılığı ve müşteriye güveni sağlayarak kuruluşu yarınlara taşıyan en önemli unsurun, NET Mühendislik’in sürekli iyileştirileceği yönünde üst yönetim ile birlikte tüm çalışanların ortak fikir birliğini sürekli ve kalıcı kılmak.
Tüm çalışmalarda “ÖNCE SEÇ” (Sağlık, Emniyet, Çevre)