İnsan Kaynakları Politikası

» İnsan Kaynakları Politikası

Net Mühendislik A.Ş. , büyüme ve değişimdeki öncülüğüne paralel olarak çağdaş insan kaynakları uygulamalarında tüm gelişmelerin takibi ve firmamıza uyarlanmasına önem verir. Girişimci yönetim tarzının teşvik edilmesi, hedeflenenin üzerinde sonuçlar elde etmek ve ayırt edici özellikli işlerde başarı gösterme stratejileriyle bağlantılı olarak etkin insan sermayesinin yönetimi ana hedefimizdir. Net Mühendislik tarafından işe alınacak adaylarda aranan ortak özellik, pozisyonun gerektirdiği eğitim, teknik bilgi ve yetkinlikler dışında, ilk olarak değerlerimizle doğru orantılı kişilik özelliklerine sahip olunmasıdır. Dürüst olmak, iş arkadaşlarını , kurumunu ve grubunu sahiplenmek, sonuç odaklı yaratıcı fikirler üretmek ve yenilikçi çözümler getirebilmek öncelikli değerlendirilen kriterlerdir.

Eğitim ve Geliştirme

Bir adım önde olmak ve fark yaratmak, çalışanlarımızı en iyi şekilde desteklemek için öğrenmeye ve gelişmeye yönelik programlarla organizasyonel gelişimimizi sürekli kılmayı amaçlıyoruz. Grubumuzun stratejileri doğrultusunda ihtiyaçları belirleyip; Temel Yetkinlik, Yönetsel Yetkinlik ve Teknik Yetkinlikleri geliştirici eğitimler planlıyoruz.

Hedeflerimiz,


 • Her seviyeden çalışanımızın Kurum Kimliğini benimsetmek.
 • Ortak vizyon altında yetkin hale getirmek.
 • Çalışanların mesleki gelişiminin yanında kişisel gelişimine ve liderlik gelişimine destek çözümler üretmek.
 • Bu kazanımların iş sonuçlarına yansımasını takip etmek.

Kariyer Yönetimi

Net Mühendislik’te Kariyer Yönetimi potansiyeli olan, yetkin çalışanların performans sistemi verileriyle bağlantılı belirlenmesi ve mesleki bilgi, beceri ile kişisel gelişimlerinin desteklenerek üst kademelere yükselebilecek potansiyel adaylar haline getirilmelerini hedeflenmektedir. Sektörel çeşitlilik nedeniyle boşalan ya da yeni oluşturulan pozisyonlar için öncelikle grup içi çalışanlar dikkate alınır. Kritik ve kilit pozisyonlar için ise yedekleme planları doğrultusunda hareket edilir.

  Size sunabileceklerimiz

 • Yenilikçi ve dinamik bir sektör
 • Kendi alanınızda en iyilerle çalışma fırsatı
 • Etik ilkelere saygılı bir yönetim anlayışı
 • Genç ve dinamik bir çalışan kadrosu
 • Kişisel gelişim için fırsatlar

  Temel Yetkinliklerimiz

 • Müşteri Odaklılık
 • Etkili İletişim Kurma
 • Yaratıcılık & Yenilikçilik
 • Değişime Açık Olma
 • Sonuç & Çözüm Odaklılık
 • Sürekli Öğrenme & Gelişim
 • Takım Çalışması
 • Planlama & Organizasyon